SAPF-Murugar Valli Deivanai Photo Frame 10 X 14 Inches