SKBU-Brass Annam Kuthuvilakku Diya 38.5 Inches-BKV7-S