SKBU-Brass Annam Kuthuvilakku Diya 29 Inches-BKV5-S