SKBU-Brass Annam Kuthuvilakku Diya 28.5 Inches-BKV4-S